Musik over alle grænser - musikskole for børn

Mange nye genrer, instrumenter og sprog er kommet til Danmark indenfor de sidste årtier, og vi ved at musik, sang og dans kan fremme indbyrdes forståelse og accept.

Vi ved også, at der er stor kønsulighed i den danske kunstverden. Derfor arbejder vi på Musikskolen for at give kønnene lige adgang til scenen og til en karriere som musiker, sanger og danser. Det er vores mål, at vi i løbet af den næste generation kan se og mærke en langt større diversitet både på og bagved scenen.

Gratis musikundervisning
Vi tilbyder gratis undervisning til børn og unge, fra børnehavealderen og op til ca. 14 år. Al undervisning forestås af professionelle musikere, sangere og dansere fra alle dele af verden. Det er vores klare erfaring at introduktion til forskellige sprog, instrumenter og stilarter fostrer større forståelse og accept. 

Undervisningen foregår på skoler og i daginstitutioner for at give en mere lige adgang til undervisningen, og for at jer forældre skal kunne føle jer trygge ved at sende jeres børn afsted.

Undervisningen foregår på faste tidspunkter og i forløb af mindst 6 måneders varighed.

Fordi vi samarbejder med Rytmisk Center, Spil Dansk Dagen, og andre aktører, har vi god mulighed for at hjælpe musikglade børn og unge, uanset baggrund, med at talentudvikle et langt stykke af vejen.

Ring til Annette Bellaoui på 26 22 51 30 eller send en e-mail til Missing Voices for flere oplysninger.

Faste undervisere på musikskolen er bl.a.:
Karen Jørgensen: Dansk folkemusik, roma sange og bulgarsk korsang
Channe Nussbaum: Klezmer sang og sangskrivning
Salam Yamour: Arabisk sang
Nour Amora: Guitar og oud
Lars Bo Kujahn: Orientalsk percussion
Juan Pino: Rytmeforståelse, latin percussion og dans
Michael Domfeh: Vestafrikansk percussion og dans
Dalia Faitelson: Guitar
Fatma Zidan: Arabisk sang, solosang og korsang.

Vi har desuden jævnligt gæstelærere.

Musik over alle grænser - musikskole for børn